برچسب ها
برچسب: عباس آخوندی
محوریت بررسی موضوعات چهارگانه به ریاست عباس آخوندی وزیر راه...
صنعت و محیط زیست به ریاست عباس آخوندی وزیر راه...
کد خبر: ۳۸۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴


نهایی موضوعات فوق به ریاست عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی...
کد خبر: ۳۸۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی
کد خبر: ۳۶۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶


عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی
برگزار شد عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در آغاز... تکنیک تنزل دهیم آخوندی با اشاره به این مساله افزود... زمینه بحث می شود آخوندی افزود در حادثه ۱۱ ساپتامبر... دیگر موراد به صورت عادی گفت عباس آخوندی با تاکید...
کد خبر: ۳۴۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵


دکتر عباس آخوندی وزیر راه مسکن و شهرسازی و حضور... دولت تشکیل شد درابتدای جلسه دکتر آخوندی وزیر راه مسکن... همچنین دکتر آخوندی بر رشد جایگاه و اختیارات سازمان محیط...
کد خبر: ۳۲۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸


22 اسفند- به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعتماد... بار به عباس آخوندی برای ادامه فعالیت در وزارت راه...
کد خبر: ۳۲۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲


تصدی وزارت دادگستری معرفی و برنامه 11- دکتر عباس آخوندی... معرفی و برنامه 13- دکتر سیدعباس صالحی برای تصدی وزارت...
کد خبر: ۲۲۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۷