برچسب ها
برچسب: ظرفیت مجاز وسایل نقلیه
وسایل نقلیه - مصوب 1395 – آیین نامه تعیین میزان... ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده یادشده را به تصویب...
در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مقرر... دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه برابر حاصل ضرب ظرفیت... مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با... در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله...
کد خبر: ۳۵۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۷


جلسه هیئت دولت - یکشنبه بیستم خرداد 1397
سنواتی تأمین خواهد شد آیین­ نامه اجرایی تعیین ظرفیت مجاز... وسایل نقلیه تصویب شد هیئت وزیران با توجه به ضرورت... وسیله نقلیه مسبب حادثه آیین­ نامه اجرایی مربوط به تعیین... ظرفیت مجاز وسایل نقلیه را تصویب کرد به موجب این...
کد خبر: ۳۵۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰