برچسب ها
برچسب: شهرداری
شهرداری ها و که طبق قوانین و مقررات مربوطه برقرار...
کد خبر: ۱۵۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۱


کد خبر: ۱۵۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳


شهرستان کرج استان البرز به شهرداری کرج جهت استقرار دپو...
کد خبر: ۱۴۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۷


خود و نیز مسوولان بنیاد مستضعفان اتاق اصناف و شهرداری...
کد خبر: ۱۴۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۴


وزارت جهاد کشاورزی سازمان حفاظت محیط زیست شهرداری کلانشهرها و...
شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی سازمان حفاظت محیط زیست شهرداری کلانشهرها... 55 قانون شهرداری - مصوب 1344- و اصلاحات بعدی را...
کد خبر: ۱۴۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۳


استفاده از تسهیلات مالی خارجی فایناس متعاقب پیشنهاد شهرداری ها...
کد خبر: ۱۴۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۲


گذاران تولیدکنندگان و شهرداری­ های کشور آغاز کرده و مصمم...
کد خبر: ۱۳۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹


از تسهیلات مالی خارجی فایناس متعاقب پیشنهاد شهرداری ها و...
کد خبر: ۱۳۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵


سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارتخانه... و شهرداری ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل... عهده شهرداری است همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور... شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند...
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارتخانه... و شهرداری ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل... عهده شهرداری است همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور... شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند...
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارتخانه... و شهرداری ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل... عهده شهرداری است همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور... شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند...
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارتخانه... و شهرداری ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل... عهده شهرداری است همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور... شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند...
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارتخانه... و شهرداری ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل... عهده شهرداری است همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور... شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند...
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارتخانه... و شهرداری ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل... عهده شهرداری است همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور... شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند...
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارتخانه... و شهرداری ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل... عهده شهرداری است همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور... شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند...
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارتخانه... و شهرداری ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل... عهده شهرداری است همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور... شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند...
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارتخانه... و شهرداری ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل... عهده شهرداری است همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور... شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند...
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارتخانه... و شهرداری ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل... عهده شهرداری است همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور... شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند...
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارتخانه... و شهرداری ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل... عهده شهرداری است همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور... شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند...
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شهرداری های... تسهیلات مالی خارجی "فاینانس" با پیشنهاد شهرداری مربوط و تأیید...
کد خبر: ۱۳۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵