برچسب ها
برچسب: شهرداری
گذاران تولیدکنندگان و شهرداری­ های کشور آغاز کرده و مصمم...
کد خبر: ۱۳۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹


سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارتخانه... و شهرداری ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل... عهده شهرداری است همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور... شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند...
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارتخانه... و شهرداری ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل... عهده شهرداری است همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور... شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند...
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارتخانه... و شهرداری ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل... عهده شهرداری است همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور... شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند...
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارتخانه... و شهرداری ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل... عهده شهرداری است همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور... شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند...
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارتخانه... و شهرداری ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل... عهده شهرداری است همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور... شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند...
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارتخانه... و شهرداری ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل... عهده شهرداری است همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور... شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند...
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارتخانه... و شهرداری ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل... عهده شهرداری است همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور... شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند...
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارتخانه... و شهرداری ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل... عهده شهرداری است همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور... شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند...
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارتخانه... و شهرداری ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل... عهده شهرداری است همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور... شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند...
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارتخانه... و شهرداری ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل... عهده شهرداری است همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور... شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند...
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با همکاری وزارتخانه... و شهرداری ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل... عهده شهرداری است همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور... شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند...
کد خبر: ۱۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شهرداری های... تسهیلات مالی خارجی "فاینانس" با پیشنهاد شهرداری مربوط و تأیید...
کد خبر: ۱۳۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری...
به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران اضافه کرد... براساس احکام مزبور - شهرداری­ های کلانشهرها موظفند امتیاز بهره...
کد خبر: ۱۳۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲


همچنین شهرداری­ های کلانشهرها موظفند امتیاز بهره­برداری تاکسی­ هایی که...
کد خبر: ۱۲۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۵


پرداخت بدهی دولت به شهرداری ها با اولویت شهرهای زیر... ظرفیت اوراق مذکور برای تسویه بدهی های خود به شهرداری...
کد خبر: ۱۲۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴


به شهرداری ها با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر...
کد خبر: ۱۲۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۱


بخش خصوصی تعاونی - شهرداری ها و دهیاری ها از...
کد خبر: ۱۱۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲۲


سازمان حفاظت محیط زیست سازمان دامپزشکی کشور شهرداری ها و...
کد خبر: ۱۱۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸


شهرداری تهران مجری پروژه مقاوم سازی ساختمان وزارت کار و... های جایگزین قرارداد با شهرداری تهران مدیر پروژه مقاوم سازی...
کد خبر: ۱۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۲