برچسب ها
برچسب: شهر ریل پایه
نظر به سیاست توسعه شهری ریل پایه در وزارت راه... و شهرسازی و با عنایت به تکالیف قانونی درخصوص توسعه... حمل و نقل ریلی در کشور وزارت فوق پیشنهاد اصلاح...
به سیاست توسعه شهری ریل پایه در وزارت راه و... شهرسازی و با عنایت به تکالیف قانونی درخصوص توسعه حمل... و نقل ریلی در کشور با توجه ویژه به سامانه... های حمل و نقل ریلی شهری و حومه ای وزارت...
کد خبر: ۴۱۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲