برچسب ها
برچسب: شناسایی وظایف و اختیارات قابل تفویض به استان ها
مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری بر مبنای درخواست... وزارت کشور و کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت... درخصوص انجام مطالعه ای پیرامون موضوع واگذاری وظایف و اختیارات... قابل واگذاری از سوی دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر...
مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در راستای تصویب... ­نامه شماره 75601/ت51052ه مورخ 11 /6 /1394 هیئت وزیران درخصوص... واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری از سوی دستگاه های... اجرایی به واحدهای متناظر استانی و همچنین بر مبنای درخواست...
کد خبر: ۳۱۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۶