برچسب ها
برچسب: سیاستگذاری
در کمیسیون اصلی امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت مقرر شد:
بهسازی حکمرانی و سازوکارهای تصمیم گیری و سیاستگذاری عمومی طراحی... عمومی در فرایند سیاستگذاری از یک سو و افزایش توجه...
کد خبر: ۳۴۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹


موضوعات مرتبط با سیاستگذاری در حوزه های انرژی اقلیم غذا...
کد خبر: ۳۳۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱


ایران عضویت وزارت آموزش و پرورش در ستاد ملی سیاستگذاری...
آن موضوع اعضای ستاد ملی سیاستگذاری تبریز 1397 2018 میلادی...
کد خبر: ۲۸۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶


های اجرایی - عضویت در شورای سیاستگذاری وزارت علوم تحقیقات...
کد خبر: ۲۶۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰


کشور می بایست سیاستگذاری نظارت و هماهنگی جهت رونق این...
گردشگری کشور می بایست سیاستگذاری نظارت و هماهنگی جهت رونق... و چابک سازی دولت تثبیت نقش نظارتی و سیاستگذاری برای... عالی و سیاستگذاری قرار خواهد داشت و این فرصت برای... در جهت توسعه بازار بین المللی و داخلی گردشگری سیاستگذاری...
کد خبر: ۲۳۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷


وظایف ستاد مرکزی بشرح زیر است 1 سیاستگذاری در حوزه...
کد خبر: ۲۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱


سیاستگذاری و نظارتی نظام سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و...
کد خبر: ۲۱۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۵


محسن حاجی میرزایی
و حکمرانی شایسته و سیاستگذاری اقتصادی و برنامه های مبارزه...
کد خبر: ۲۱۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹


به مراجع سیاستگذاری تقنینی اداری و قضایی رسیدگی کننده به...
کد خبر: ۲۰۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰


برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید...
کد خبر: ۲۰۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷


ملی از حیث نظارت یا سیاستگذاری ث - جایگاه نهاد...
کد خبر: ۱۹۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۶


جلسه هیئت دولت سوم اردیبهشت ماه سال 1396
سیاستگذاری و شورای برنامه ریزی و اجرایی استانی تبریز 2018... با تشکیل ستاد ملی سیاستگذاری تبریز 2018 و شورای برنامه...
کد خبر: ۱۸۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۳


و کمیت ارتباط میان پژوهش و سیاستگذاری فرهنگی در وزارت... امر پژوهش در سیاستگذاری فرهنگی است اشاره نموده و بر... وزارتخانه با بخش سیاستگذاری آن پرداختند دکتر فیض معاون پرورشی... ارتباط میان پژوهش و سیاستگذاری در این وزراتخانه دانستند که...
کد خبر: ۱۷۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸


کد خبر: ۱۶۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰


جلسه کمیسیون تخصصی فرهنگی - 1395/12/11
است علیرغم وجود این منابع ارزشمند از آنها در سیاستگذاری... تخصصی فرهنگی را با عنوان پژوهش و سیاستگذاری فرهنگی با...
کد خبر: ۱۶۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۹


رویه ای سیاستگذاری در ایران به صورت شاداب تر به...
کد خبر: ۱۳۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳


مسایل و معضلات کلان شهرها را بررسی و سیاستگذاری می...
کد خبر: ۱۲۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۶


در محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها و سیاستگذاری...
کد خبر: ۱۱۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸


هدف و مأموریت سیاستگذاری زمینه سازی بررسی لوایح و مقررات... مسایل و مشکلات مذکور 2-3 سیاستگذاری هماهنگی و حمایت مدیریت... توسعه حمل و نقل عمومی و ایمنی شهری 4-3 سیاستگذاری... و زیست محیطی کلانشهرها 8-3 سیاستگذاری و تدوین نحوه واگذاری...
کد خبر: ۶۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۳۰


قانون اساسی سازمان یاد شده را به ترکیب شورای سیاستگذاری...
کد خبر: ۳۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۲۲