برچسب ها
برچسب: سیاستگذاری
طی مراحل تصویب و سیاستگذاری پیرامون آن به هئیت وزیران...
کد خبر: ۵۲۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰


شاخص ها و همچنین تقویت نظام سیاستگذاری تصمیم سازی و...
کد خبر: ۴۷۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵


ماده ۱ این قانون به منظور هماهنگی در سیاستگذاری کلان...
کد خبر: ۴۷۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴


جلسه هیئت دولت- یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
ها و همچنین تقویت نظام سیاستگذاری تصمیم سازی و برنامه...
کد خبر: ۴۶۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸


فیلم" را جهت طی مراحل تصویب و سیاستگذاری پیرامون آن...
جهت طی مراحل تصویب و سیاستگذاری پیرامون آن به هئیت...
کد خبر: ۴۶۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸


جلسه هیئت دولت - یکشنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷
عنوان مرجع هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تأمین توزیع و مصرف...
کد خبر: ۴۵۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶


آوائی:
دادگستری و رئیس شورای سیاستگذاری حقوق مالکیت فکری سه شنبه...
کد خبر: ۴۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸


جلسه هیئت دولت - یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
خدمات پرداخت الکترونیک از منظر سیاستگذاری و اعمال استانداردهای بانکی...
کد خبر: ۴۲۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳


است در این آیین نامه هرگونه سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم...
کد خبر: ۴۰۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


شد ظرفیت آیین نامه فعلی جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی...
کد خبر: ۳۹۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۲


ها و سیاستگذاری ها و در اولویت های تخصصی ذیل...
کد خبر: ۳۷۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰


ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری برنامه ریزی ایجاد هماهنگی...
کد خبر: ۳۶۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶


شده است در نگارش سند راهبردی توسعه گردشگری مدل سیاستگذاری...
کد خبر: ۳۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹


گرفتار آن است رها خواهد کرد سیاستگذاری هایی با در...
کد خبر: ۳۵۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۲۸


در کمیسیون اصلی امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت مقرر شد:
بهسازی حکمرانی و سازوکارهای تصمیم گیری و سیاستگذاری عمومی طراحی... عمومی در فرایند سیاستگذاری از یک سو و افزایش توجه...
کد خبر: ۳۴۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹


موضوعات مرتبط با سیاستگذاری در حوزه های انرژی اقلیم غذا...
کد خبر: ۳۳۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱


ایران عضویت وزارت آموزش و پرورش در ستاد ملی سیاستگذاری...
آن موضوع اعضای ستاد ملی سیاستگذاری تبریز 1397 2018 میلادی...
کد خبر: ۲۸۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۶


متوالی مسئولیت های اجرایی - عضویت در شورای سیاستگذاری وزارت...
کد خبر: ۲۶۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰


کشور می بایست سیاستگذاری نظارت و هماهنگی جهت رونق این...
گردشگری کشور می بایست سیاستگذاری نظارت و هماهنگی جهت رونق... و چابک سازی دولت تثبیت نقش نظارتی و سیاستگذاری برای... عالی و سیاستگذاری قرار خواهد داشت و این فرصت برای... در جهت توسعه بازار بین المللی و داخلی گردشگری سیاستگذاری...
کد خبر: ۲۳۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷


وظایف ستاد مرکزی بشرح زیر است 1 سیاستگذاری در حوزه...
کد خبر: ۲۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱