برچسب ها
برچسب: سامانه مطالبات عمومی ایرانیان
آیین نامه سامانه مطالبات عمومی ایرانیان در جلسه اصلی کمیسیون...
بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری پیشنهاد سامانه مطالبات عمومی... ایرانیان را به عنوان یک ضرورت در بهسازی حکمرانی و... سازوکارهای تصمیم گیری و سیاستگذاری عمومی طراحی و ارایه نمود... مطالبات در سامانه مطالبه گری عمومی ایرانیان سمع معیارهای ارزیابی...
کد خبر: ۶۳۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳


موضوعات مورد بررسی - برنامه دوباره مردم سامانه مطالبات عمومی... ایرانیان - آیین نامه اجرایی بند ح ماده ۱۱۳ قانون...
کد خبر: ۶۳۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵