برچسب ها
برچسب: سالمند
سالمندی جمعیت یکی از گذارهای عمده جمعیتی در سراسر جهان... جمعیت ترین مناطق دنیا است سرعت و وسعت سالمندی جمعیت...
سالمندی جمعیت یکی از گذارهای عمده جمعیتی در سراسر جهان... جمعیت ترین مناطق دنیا است سرعت و وسعت سالمندی جمعیت... و اجتماعی جوامع خواهد گذاشت افزایش نرخ رشد جمعیت سالمندی... خدمات به سالمندان تخصیص یابد اکثر کشور های منطقه در...
کد خبر: ۲۸۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴


دلیل افزایش طول عمر و روند سالمند شدن جمعیت هزینه... است کفایت درآمد حاصل از مستمری دوران بازنشستگی و سالمندی... و این نسبت در حال افزایش است با وقوع سالمندی...
کد خبر: ۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۳