برچسب ها
برچسب: سازمان همکاری اقتصادی اکو
در منطقه اکو و هم چنین کارگاه آموزشی اقتصاد سبز...
در منطقه اکو به طور همزمان برگزار نماید هدف از... و هم افزایی بین کشورهای حوزه اکو در زمینه اهمیت... کشورهای عضو اکو به منظور تبادل تجارب و نوآوری ها... وزیران با همکاری وزارت امورخارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو و...
کد خبر: ۳۷۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰