برچسب ها
برچسب: ریزش های جوی
از ابتدای مهرماه ۱۳۹۷ تا یازدهم خرداد ماه ۱۳۹۸
بارندگی کشور در طول سال آبی اخیر مجموع ریزش های... جوی ۳۳۱ میلیمتر می باشد که نسبت به میانگین دوره...
کل مخازن سد&zwnj های کشور میزان پربودن سد&zwnj ها درحال... حاضر معادل ۸۲ درصد است جداول زیر میزان ریزش های... جوی مهر تا پایان یازدهم خرداد ماه سال آبی ۱۳۹۸... گذشته در دوره مشابه به تفکیک استان های مختلف را...
کد خبر: ۵۲۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳


از ابتدای مهرماه ۱۳۹۷ تا هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
بارندگی کشور در طول سال آبی اخیر مجموع ریزش های... جوی ۳۱۸ میلیمتر می باشد که نسبت به میانگین دوره...
ظرفیت کل مخازن سد&zwnj های کشور با افزایشی ۳۰ درصدی... حاضر معادل ۷۹ درصد است جداول زیر میزان ریزش های... جوی مهر تا پایان هفتم اردیبهشت ماه سال آبی ۱۳۹۸... گذشته در دوره مشابه به تفکیک استان های مختلف را...
کد خبر: ۵۰۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۹


از ابتدای مهرماه تا بیست و پنجم اسفند ماه ۱۳۹۷
بارندگی کشور در طول سال آبی اخیر مجموع ریزش های... جوی ۲۰۵ میلیمتر می باشد که نسبت به میانگین دوره...
مکعب ظرفیت کل مخازن سد&zwnj های کشور با افزایشی ۱۶... درحال حاضر معادل ۶۲ درصد است جداول زیر میزان ریزش... های جوی مهر تا پایان بیست و پنجم اسفند ماه... استان های مختلف را نشان می دهد گفتنی است هر...
کد خبر: ۴۸۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷


از ابتدای مهرماه تا یازدهم اسفند ماه ۱۳۹۷
بارندگی کشور در طول سال آبی اخیر مجموع ریزش های... جوی ۱۹۵ میلیمتر می باشد که نسبت به میانگین دوره...
مکعب ظرفیت کل مخازن سد&zwnj های کشور با افزایشی ۱۸... درحال حاضر معادل ۶۲ درصد است جداول زیر میزان ریزش... های جوی مهر تا پایان یازدهم اسفند ماه سال آبی... سال آبی گذشته در دوره مشابه به تفکیک استان های...
کد خبر: ۴۸۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲


از ابتدای مهرماه تا ششم بهمن ماه ۱۳۹۷
بارندگی کشور در طول سال آبی اخیر مجموع ریزش های... جوی ۱۲۷ میلیمتر می باشد که نسبت به میانگین دوره...
مکعب ظرفیت کل مخازن سد&zwnj های کشور با افزایشی ۱۴... درحال حاضر معادل ۵۵ درصد است جداول زیر میزان ریزش... های جوی مهر تا پایان ششم بهمن ماه سال آبی... سال آبی گذشته در دوره مشابه به تفکیک استان های...
کد خبر: ۴۶۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰


از ابتدای مهرماه تا ۲۲ دی ماه 1397
بارندگی کشور در طول سال آبی اخیر مجموع ریزش های... جوی ۱۱۳ میلیمتر می باشد که نسبت به میانگین دوره...
مکعب ظرفیت کل مخازن سد&zwnj های کشور با افزایشی ۹... درحال حاضر معادل ۵۰ درصد است جداول زیر میزان ریزش... های جوی مهر تا پایان ۲۲ دی سال آبی ۱۳۹۸... آبی گذشته در دوره مشابه به تفکیک استان های مختلف...
کد خبر: ۴۵۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱


از ابتدای مهرماه تا ۱۵ دی ماه ۹۷
بارندگی کشور در طول سال آبی اخیر مجموع ریزش های... جوی ۱۰۷ میلیمتر می باشد که نسبت به میانگین دوره...
مکعب ظرفیت کل مخازن سد&zwnj های کشور با افزایشی ۷... درحال حاضر معادل ۴۸ درصد است جداول زیر میزان ریزش... های جوی مهر تا پایان ۱۵ دی سال آبی ۹۸... آبی گذشته در دوره مشابه به تفکیک استان های مختلف...
کد خبر: ۴۵۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷