برچسب ها
برچسب: درآمد های پایدار
درآمد شهرداری ها با توجه به فقدان نگرش جامع به... منابع درآمدی شهرداری ها وابستگی به درآمدهای غیرمستمر و ناپایدار... از جمله درآمد ساخت و ساز فقدان ضمانت اجرایی لازم... برای کسب عوارض و درآمد های قانونی شهرداری و ...
درآمد شهرداری ها با توجه به فقدان نگرش جامع به... منابع درآمدی شهرداری ها وابستگی به درآمدهای غیرمستمر و ناپایدار... از جمله درآمد ساخت و ساز فقدان ضمانت اجرایی لازم... برای کسب عوارض و درآمد های قانونی شهرداری و در...
کد خبر: ۳۰۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷