برچسب ها
برچسب: خیابان دربند تهران
ساختمان پیروزی واقع در خیابان دربند تهران متعلق به دانشگاه...
کد خبر: ۶۱۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹


خوابگاهی به نام ساختمان پیروزی واقع در خیابان دربند تهران...
کد خبر: ۶۰۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۴


ساختمان پیروزی واقع در خیابان دربند تهران توسط دانشگاه تربیت...
کد خبر: ۵۱۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


تهران به منظور مرمت باززسازی و تبدیل آن به موزه... پیروزی واقع در خیابان دربند تهران توسط دانشگاه تربیت مدرس...
کد خبر: ۴۸۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵