برچسب ها
برچسب: حسابرسی عملیاتی
مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی موضوع ردیف 37 جدول تصویب...
دولتی ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی را تصویب کرد ...
کد خبر: ۲۶۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷


طریق سازمان حسابرسی و یا ...
تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات... حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت... افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی نسبت به انجام حسابرسی... عملیاتی اقدام نمایند هیأت مدیره این شرکت ها مسؤولیت اجرای...
کد خبر: ۱۳۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰


امید از فهرست شرکت­ های دولتی ملزم به انجام حسابرسی...
امید از فهرست شرکت­ های دولتی ملزم به انجام حسابرسی... عملیاتی موضوع پیوست­­ تصویب ­نامه شماره 147042/ت51518ه مورخ 4 /12...
کد خبر: ۱۳۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲


حسابرسی عملیاتی می باشند به شرح جدول ذیل تعیین می...
کد خبر: ۹۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۸


انجام حسابرسی /صدور مجوز مذاکره پیش امضا پاراف و امضای...
دولتی ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی شدند هیات وزیران براساس... در مرحله دوم ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی کرد دولت...
کد خبر: ۹۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۱