برچسب ها
برچسب: حسابرسی
بر اساس این تصویب نامه سازمان حسابرسی به عنوان... است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه...
کد خبر: ۳۰۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


براساس این تصویب نامه سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل... در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده...
کد خبر: ۳۰۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


اساس این تصویب نامه مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان...
کد خبر: ۳۰۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان... حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین می شود و...
کد خبر: ۳۰۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل طرح های...
کد خبر: ۳۰۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان... حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین می شود و...
کد خبر: ۳۰۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی... سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین می شود...
کد خبر: ۳۰۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان... حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین می شود و...
کد خبر: ۳۰۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس...
کد خبر: ۳۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


سازمان حسابرسی رسیده است ...
کد خبر: ۳۰۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴


جلسه هیئت دولت - چهارشنبه بیست دی ماه 1396
حسابرسی شده پس از کسر سهم عاملیت بانک های عامل...
کد خبر: ۲۹۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰


مورخ 23 /5 /1396 به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است...
کد خبر: ۲۸۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳


موضوع مورد بررسی - اصلاح آیین نامه نحوه انتخاب حسابرسی...
کد خبر: ۲۸۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸


موضوعات مورد بررسی - اصلاح آیین نامه نحوه انتخاب حسابرسی...
کد خبر: ۲۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۱


مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی موضوع ردیف 37 جدول تصویب...
دولتی ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی را تصویب کرد ...
کد خبر: ۲۶۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷


با تأیید سازمان حسابرسی بدون لحاظ موارد مستثنی شده اقدام...
کد خبر: ۲۶۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰


فوق را جهت بازپرداخت بدهی های حسابرسی شده دولت به... موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهی های حسابرسی... است اوراق مذکور را به عنوان بدهی های حسابرسی شده...
کد خبر: ۲۴۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳


جلسه هیئت دولت - چهارشنبه بیست و نهم شهریور ماه 1396
غیرمنقول و املاک مازاد جهت بازپرداخت بدهی­ های حسابرسی شده...
بازپرداخت بدهی­ های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی...
کد خبر: ۲۴۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹


موضوع مورد بررسی - اصلاح آیین نامه نحوه انتخاب حسابرسی...
کد خبر: ۲۴۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵


موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهی های حسابرسی... های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص و... اوراق مذکور را به عنوان بدهی های حسابرسی شده دولت...
کد خبر: ۲۴۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳