برچسب ها
برچسب: حسابرسی
چهارم 44 قانون اساسی را برای سازمان و سازمان حسابرسی...
کد خبر: ۳۲۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲


را با ارایه تأییدیه سازمان حسابرسی به وزارت امور اقتصادی...
کد خبر: ۳۲۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸


با تأیید سازمان حسابرسی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه...
کد خبر: ۳۲۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰


جلسه هیئت دولت - یکشنبه سیزدهم اسفندماه 1396
قیمت­ های تکلیفی برق با تأیید سازمان حسابرسی از طریق...
کد خبر: ۳۲۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳


بر اساس این تصویب نامه سازمان حسابرسی به عنوان... است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه...
کد خبر: ۳۰۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


براساس این تصویب نامه سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل... در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده...
کد خبر: ۳۰۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


اساس این تصویب نامه مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان...
کد خبر: ۳۰۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان... حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین می شود و...
کد خبر: ۳۰۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل طرح های...
کد خبر: ۳۰۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان... حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین می شود و...
کد خبر: ۳۰۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی... سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین می شود...
کد خبر: ۳۰۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان... حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین می شود و...
کد خبر: ۳۰۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس...
کد خبر: ۳۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


سازمان حسابرسی رسیده است ...
کد خبر: ۳۰۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴


جلسه هیئت دولت - چهارشنبه بیست دی ماه 1396
حسابرسی شده پس از کسر سهم عاملیت بانک های عامل...
کد خبر: ۲۹۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰


مورخ 23 /5 /1396 به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است...
کد خبر: ۲۸۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳


موضوع مورد بررسی - اصلاح آیین نامه نحوه انتخاب حسابرسی...
کد خبر: ۲۸۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸


موضوعات مورد بررسی - اصلاح آیین نامه نحوه انتخاب حسابرسی...
کد خبر: ۲۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۱


مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی موضوع ردیف 37 جدول تصویب...
دولتی ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی را تصویب کرد ...
کد خبر: ۲۶۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷


با تأیید سازمان حسابرسی بدون لحاظ موارد مستثنی شده اقدام...
کد خبر: ۲۶۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰