برچسب ها
برچسب: حسابرس مستقل
و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد گفتنی است سازمان حسابرسی به... عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری... ۱۳۹۸ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی... مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان...
کد خبر: ۶۵۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳


اساس سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی... منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ انتخاب و حق الزحمه حسابرس... مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین... سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده با رعایت تعرفه&zwnj...
کد خبر: ۶۵۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲


و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد برهمین اساس سازمان حسابرسی به... عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری... ۱۳۹۸ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی... مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان...
کد خبر: ۶۵۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲


سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان... به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل... حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده با رعایت تعرفه های...
کد خبر: ۶۵۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲


۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را تایید کرد هم&zwnj چنین سازمان حسابرسی... به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد... اسفند ۱۳۹۸ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس... قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و...
کد خبر: ۶۵۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲


هم&zwnj چنین سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس... حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد... بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده با رعایت...
کد خبر: ۶۴۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲


رساند مؤسسه&zwnj ای دارای شخصیت حقوقی مالی و اداری مستقل... متشکل از ارکان هیئت امناء هیئت رئیسه حسابرس مستقل و...
کد خبر: ۶۰۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۴


است تعیین می&zwnj شود ۲- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز عضو... جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان حسابرس مستقل طرح&zwnj های... انتخاب و حق&zwnj الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی... و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابرسان رسمی ایران ملاک عمل...
کد خبر: ۵۱۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


تصمیم هیئت وزیران مؤسسه حسابرسی آرمان پیام جامع حسابداران رسمی... به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد... اسفند ۱۳۹۷ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس...
کد خبر: ۴۶۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱


براساس تصمیم هیئت دولت سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل... حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که... در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده...
کد خبر: ۴۶۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱


را تأیید نمود همچنین مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز حسابداران رسمی... به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد...
کد خبر: ۴۴۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲


تأیید نمود همچنین سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و...
کد خبر: ۴۴۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲


تأیید نمود همچنین سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و...
کد خبر: ۴۴۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲


را تأیید نمود همچنین مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز حسابداران رسمی... به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد...
کد خبر: ۴۴۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲


تأیید نمود همچنین سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و...
کد خبر: ۴۴۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲


بر اساس این تصویب نامه سازمان حسابرسی به عنوان... حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری –... انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی... است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه...
کد خبر: ۳۰۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


براساس این تصویب نامه سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل... حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که... در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده...
کد خبر: ۳۰۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


اساس این تصویب نامه مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان... حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری –... انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی...
کد خبر: ۳۰۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان... به 29 /12 /1396 انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل... حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین می شود و...
کد خبر: ۳۰۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳


مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل طرح های... انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل مبلغی است که در...
کد خبر: ۳۰۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳