برچسب ها
برچسب: حاجی میرزایی
به دولت محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت به این...
کد خبر: ۳۷۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳


است نتیجه مذکور در نامه ای به امضای محسن حاجی... میرزایی دبیر هیئت دولت به اطلاع دستگاه پیشنهاد دهنده رسیده...
کد خبر: ۳۴۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴


محسن حاجی میرزایی - دبیر هیئت دولت فرزندانی دلیر و...
کد خبر: ۲۹۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵


حاجی میرزایی، دبیر هیأت دولت
کد خبر: ۲۸۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷


محسن حاجی میرزایی - دبیر هیئت دولت
کد خبر: ۲۷۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۷


محسن حاجی میرزایی/ دبیر هیئت دولت
کد خبر: ۲۷۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳


دبیر هیئت دولت در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت:
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت محسن حاجی میرزایی گفت... حاجی میرزایی در این بررسیها از مشارکت جمعی از صاحبنظران...
کد خبر: ۲۶۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴


محسن حاجی میرزایی
کد خبر: ۲۵۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۰۶


محسن حاجی میرزایی
کد خبر: ۲۴۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰


محسن حاجی میرزایی - دوشنبه مورخ 1396/6/27
کد خبر: ۲۴۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷


محسن حاجی میرزایی
کد خبر: ۲۴۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳


محسن حاجی میرزایی
کد خبر: ۲۴۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰


محسن حاجی میرزایی
کد خبر: ۲۴۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۶


محسن حاجی میرزایی
کد خبر: ۲۴۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴


محسن حاجی میرزایی - یادداشت دبیر هیئت دولت
کد خبر: ۲۳۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۱


محسن حاجی میرزایی
کد خبر: ۲۳۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۳۰


محسن حاجی میرزایی
کد خبر: ۲۳۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲


محسن حاجی میرزایی - دبیر هیئت دولت
کد خبر: ۲۲۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱


محسن حاجی میرزایی
کد خبر: ۲۲۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۸


محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت
کد خبر: ۲۲۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷