برچسب ها
برچسب: جلسه فرعی
کد خبر: ۵۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


کد خبر: ۵۷۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


کد خبر: ۵۷۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی دولت که روز یکشنبه ۱۰ شهریور... در آغاز این جلسه دکتر طالبی دبیر کمیسیون فرهنگی خلاصه... فرهنگی در ادامه این جلسه ارائه پیشنهاد « بسته فرهنگی... راهبردی می توانند اثرگذار باشد در ادامه جلسه سایر اعضا...
کد خبر: ۵۷۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳


کد خبر: ۵۷۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳


کد خبر: ۵۷۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳


کد خبر: ۵۷۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳


کد خبر: ۵۷۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳


کد خبر: ۵۷۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶


کد خبر: ۵۷۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶


کد خبر: ۵۷۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴


کد خبر: ۵۶۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۳۰


کد خبر: ۵۶۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۳۰


کد خبر: ۵۶۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۳۰


کد خبر: ۵۶۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳


کد خبر: ۵۶۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳


کد خبر: ۵۶۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


کد خبر: ۵۶۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


کد خبر: ۵۶۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


کد خبر: ۵۵۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۹