برچسب ها
برچسب: جرایم زیست محیطی
جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در... ارتباط با جرایم زیست محیطی مصوب 1394موضوع تصویب نامه شماره...
کد خبر: ۳۲۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰


و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با... جرایم زیست محیطی مصوب 139قانون نحوه جبران زحمات و خسارات... کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست... محیطی ...
و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با... جرایم زیست محیطی مصوب 1394 قانون نحوه جبران زحمات و... خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم... زیست محیطی در تاریخ 12 /11 /1384 تصویب و طبق...
کد خبر: ۳۰۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵


سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به ضرورت حمایت از... حفاظت محیط زیست مکلف است شرایط و امکانات درمان ماموران... محیط زیست را که به سبب یا در حین انجام... سازمان محیط زیست می باشد تبصره 1- سازمان موظف است...
کد خبر: ۵۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۰۲