برچسب ها
برچسب: تقسیمات کشوری
مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت... حقوق بازنشستگان وظیفه بگیران و مشترکان صندوق&zwnj های بازنشستگی کشوری... به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری تجمیع...
کد خبر: ۵۰۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۸


هیئت وزیران با اصلاح تقسیمات کشوری در استان های مرکزی...
ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲ &ndash با تغییر نام...
کد خبر: ۴۸۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶


و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲ - تصویب کرد...
کد خبر: ۴۸۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶


با تصویب دولت؛
تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲- با تغییر نام روستای اسلام...
کد خبر: ۴۸۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶


ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲- تصویب کرد ۱- محدوده...
کد خبر: ۴۸۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶


ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲- با تبدیل روستای دهسرخ...
کد خبر: ۴۸۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶


و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات... کشوری مصوب ۱۳۶۲ ایجاد یک بخش و دهستان در استان...
کد خبر: ۴۸۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵


و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات... کشوری مصوب ۱۳۶۲ ایجاد بخش فسارود به مرکزیت روستای پاسخن...
کد خبر: ۴۸۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵


و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات... کشوری - مصوب ۱۳۶۲- تصویب کرد الف- دهستان فردوس به...
کد خبر: ۴۸۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵


ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲- تصویب کرد روستای ده...
کد خبر: ۴۸۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵


و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات... کشوری - مصوب ۱۳۶۲- تصویب کرد روستای جوادیه الهیه در...
کد خبر: ۴۸۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵


و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات... کشوری مصوب ۱۳۶۲ تصویب کرد ۱- روستاهای سی&rlm ریز ده&rlm...
کد خبر: ۴۸۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵


و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات... کشوری - مصوب ۱۳۶۲- تصویب کرد ۱- نقطه روستایی عباس&zwnj...
کد خبر: ۴۸۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵


و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات... کشوری - مصوب ۱۳۶۲ &ndash با ایجاد بخش دهبکری و...
کد خبر: ۴۸۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵


و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات... کشوری - مصوب ۱۳۶۲- با تبدیل روستای رمشک مرکز دهستان...
کد خبر: ۴۸۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵


هیئت وزیران با اصلاح تقسیمات کشوری در استان کرمانشاه موضوع...
و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات... کشوری - مصوب ۱۳۶۲- با انتزاع و ایجاد چند واحد... تقسیماتی در استان کرمانشاه موافقت کرد ...
کد خبر: ۴۸۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴


و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات... کشوری - مصوب ۱۳۶۲- با ادغام روستاهای تیل&rlm آباد و...
کد خبر: ۴۸۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴


و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات... کشوری - مصوب ۱۳۶۲- تغییر نام و ایجاد چند بخش...
کد خبر: ۴۷۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴


قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با ادغام روستای یکه...
کد خبر: ۴۷۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴


ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲- با تبدیل روستای فال...
کد خبر: ۴۷۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳