برچسب ها
برچسب: تقسیمات کشوری
و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات... کشوری مصوب ۱۳۶۲ با تغییر نام شهرستان علی&zwnj آباد استان...
کد خبر: ۶۳۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴


و به استناد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با...
کد خبر: ۶۳۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴


هیئت دولت ضمن تصویب اصلاحات تقسیمات کشوری در شهرستان بوشهر...
و به استناد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با... اصلاح تقسیماتی کشوری در شهرستان بوشهر استان بوشهر موافقت کرد...
کد خبر: ۶۳۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴


اسحاق جهانگیری تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص اصلاح تقسیمات کشوری...
به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری...
کد خبر: ۶۳۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴


تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مرکز بخش مرکزی شهرستان بویر احمد...
کد خبر: ۶۳۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴


و به استناد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با... انجام اصلاح تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان موافقت...
کد خبر: ۶۲۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


وزیران در جلسه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ با اصلاح تقسیمات کشوری...
کد خبر: ۶۲۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


و به استناد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با...
کد خبر: ۶۲۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


هیئت وزیران با انجام تغییرات تقسیماتی در بخش سرباز شهرستان...
و با استناد به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری...
کد خبر: ۶۲۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات... کشوری - مصوب ۱۳۶۲- با اصلاحات تقسیمات کشوری در استان...
کد خبر: ۶۲۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


و به استناد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با...
کد خبر: ۶۲۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


و به استناد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تصویب...
کد خبر: ۵۹۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


معاون اول رئیس جمهور مصوبه اصلاح تقسیمات کشوری در استان...
کد خبر: ۵۹۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


کد خبر: ۵۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


هیئت وزیران در ادامه تصویب تقسیمات کشوری با ایجاد بخش...
کد خبر: ۵۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


کد خبر: ۵۹۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


و به استناد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با... اصلاح تقسیمات کشوری در استان فارس موافقت کرد بر این...
کد خبر: ۵۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵


و به استناد قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با...
کد خبر: ۵۹۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵


کشور با اصلاح تقسیمات کشوری در بخش زرقان شهرستان شیراز...
کد خبر: ۵۹۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵


کد خبر: ۵۹۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵