برچسب ها
برچسب: تبلیغات فاقد مجوز
به گسترش نصب برچسب های تبلیغاتی و پخش تراکت و... کمیسیون هادی صادقی معاون سازمان زیباسازی شهرداری تهران گفت تبلیغات... تبلیغات فاقد مجوز صورت می پذیرد و لذا نظارتی بر... جرم انگاشته نشدن تبلیغات غیرمجاز مراجعه به محاکم قضایی با...
کد خبر: ۳۶۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰