برچسب ها
برچسب: تبلیغات غیر مجاز
به گسترش نصب برچسب های تبلیغاتی و پخش تراکت و... کمیسیون هادی صادقی معاون سازمان زیباسازی شهرداری تهران گفت تبلیغات... غیرمجاز و الصاق به دیواره شهرها منجر به آلوده شدن... منظر شهر گشته است و چون از مبادی غیرمجاز این...
کد خبر: ۳۶۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰