برچسب ها
برچسب: بودجه پژوهشی
واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع سازوکار نحوه... مصرف بودجه پژوهشی شرکت ها بانک ها و مؤسسات انتفاعی...
و بودجه کشور با همکاری وزارت&zwnj خانه&zwnj های امور اقتصادی... بند ح تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸... مصرف بودجه پژوهشی شرکت&zwnj ها بانک&zwnj ها و مؤسسات انتفاعی... قانونی مربوط حداقل ۴۰ درصد از هزینه&zwnj های امور پژوهشی...
کد خبر: ۵۱۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


جلسه هیئت دولت- یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
نامه های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور هیئت... آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور... مذکور است همچنین براساس آیین نامه دیگری از قانون بودجه... هیئت وزیران در آیین نامه اجرایی دیگری از قانون بودجه...
کد خبر: ۵۱۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۲


بر لزوم افزایش بودجه پژوهشی دانشگاهها و پرداخت کامل بودجه... در منابع و مصارف بودجه و کاهش درآمدهای نفتی و... بودجه گزارش هایی از مجموعه تلاش های صورت گرفته در...
کد خبر: ۷۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۰۳