برچسب ها
برچسب: بهبود ایمنی راه های کشور
موضوع مورد بررسی بررسی پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی درخصوص... « نقشه راه بهبود ایمنی راه های کشور و برنامه... های توسعه حمل و نقل همگانی» ...
کد خبر: ۴۵۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲


برنامه ارتقای ایمنی راه های ایران roud action plan به... عنوان نقشه راه مشتمل بر پنج پایه ایمنی راه ها... و مدل سیستم ایمن توصیه بانک جهانی برای ارتقای ایمنی... راه ها شامل مدیریت ایمنی راه ایمن خودروی ایمن کاربر...
وزارت راه و شهرسازی نقشه راه بهبود ایمنی راه های... کشور را با هدف ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده... برنامه ارتقای ایمنی راه های ایران roud action plan به... عنوان نقشه راه مشتمل بر پنج پایه ایمنی راه ها...
کد خبر: ۳۰۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱