برچسب ها
برچسب: برنامه توسعه پنجم توسعه
50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری... کل کشور و ماده 174 و ماده 175 قانون برنامه... پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد...
کد خبر: ۳۰۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷