برچسب ها
برچسب: بازنشستگان
معاون رئیس جمهور:
کد خبر: ۳۷۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶


ربیعی:
خرید کارگران و بازنشستگان را یکی از برنامه های این... های دیگر سرمایه گذاری می شود وی به بازنشستگان و...
کد خبر: ۳۶۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۵


با تصویب هیئت وزیران حقوق بازنشستگان وظیفه بگیران و مشترکان...
کشور با موضوع حقوق بازنشستگان وظیفه بگیران و مشترکان صندوق... موجب ماده یک این آیین نامه حقوق بازنشستگان وظیفه بگیران... حداقل حقوق بازنشستگان وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری... این تصویب نامه چنانچه حقوق بازنشستگانی که سی سال سابقه...
کد خبر: ۳۴۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۶


جلسه هیئت دولت - چهارشنبه پنجم اردیبهشت 1397
حقوق بازنشستگان نیز در سال 1397 نسبت به سال قبل... از بازنشستگان بعد از افزایش سنواتی و همسان­ سازی حقوق...
کد خبر: ۳۳۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۵


تأمین معاش و رفاه کارکنان دولت و بازنشستگان که عموماً...
و رفاه کارکنان دولت و بازنشستگان که عموماً دارای درآمد...
کد خبر: ۳۳۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲


دارایی را موظف کرد به منظور همسان­ سازی حقوق بازنشستگان...
کد خبر: ۳۲۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۶


جلسه هیئت دولت - یکشنبه نوزدهم فروردین 1397
ه­ای مالیاتی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی که عمدتاً از بازنشستگان...
کد خبر: ۳۲۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹


سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری نسبت به شناسایی و...
کد خبر: ۳۲۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۱۵


خدمت بازنشستگان خود مجاز به فروش اموال و دارایی های...
کد خبر: ۳۰۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


بازنشستگان مستمری بگیران حقوق وظیفه ازکارافتادگی حقوق وظیفه وراث مستخدمین...
کد خبر: ۳۰۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


خبر جلسه هیئت دولت - یکشنبه پانزدهم بهمن 1396
علاوه بر این میزان پرداخت پاداش آخر سال عیدی بازنشستگان...
کد خبر: ۳۰۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵


و آسایش بازنشستگان نیروهای مسلح پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی...
برای ارتقاء سطح رفاه و آسایش بازنشستگان نیروهای مسلح پیشنهاد... واژه "پرسنل" عبارت "بازنشستگان و وظیفه بگیران" اضافه شده و... اضافه می شود تبصره ۲ - بازنشستگان و وظیفه بگیران...
کد خبر: ۲۶۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵


بازنشستگان و وظیقه بگیران سال 1396 را تصویب کرد ...
سال 1396 کل کشورافزایش حقوق بازنشستگان و وظیقه بگیران سال... 1396 را به شرح زیر تصویب کرد 1- حقوق بازنشستگان... سال 1395 افزایش می یابد 2- حداقل حقوق بازنشستگان و...
کد خبر: ۱۷۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۶


کمک هزینه عایله مندی اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه­... سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه... اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری توسط سازمان بیمه...
کد خبر: ۱۷۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۶


مندی اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه­ های اجرایی که... بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج کمک هزینه فوت حق...
کد خبر: ۱۷۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۱۶


ما به التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات بازنشستگان پیش از... 25 توسط تأمین اجتماعی موجب طرح شکایات بازنشستگان در دیوان... رأی به نفع بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی ملزم به پذیرش... لغو نمود ت- با توجه به رد خواسته بازنشستگان از...
کد خبر: ۱۶۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۷


سال عیدی بازنشستگان مستمری بگیران حقوق وظیفه از کارافتادگی حقوق...
کد خبر: ۱۴۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰


پاداش بازنشستگان و کاستن از فاصله دریافتی بازنشستگان صحبت می...
کد خبر: ۱۱۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۴


حقوق بازنشستگان هما با آن روبرو شده است نظر به...
کد خبر: ۱۰۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۱


می کند/ پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش تسویه...
پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش تسویه می­شود هیات وزیران... خدمت بازنشستگان موافقت کرد اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی...
کد خبر: ۱۰۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۹