برچسب ها
برچسب: ایستگاه سینوپتیک خودکار جعفریه
ثبتی واقع در شهرستان قم برای محل ایستگاه همدید سینوپتیک... خودکار جعفریه به وزارت راه سازمان هواشناسی واگذار می شود...
در شهرستان قم موسوم به گازران نو برای محل ایستگاه... همدید سینوپتیک خودکار جعفریه به وزارت راه و شهرسازی سازمان...
کد خبر: ۶۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹


هواشناسی کشور بمنظور اجرای طرح ایستگاه سینوپتیک خودکار جعفریه -...
کد خبر: ۶۵۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶


سازمان هواشناسی کشور بمنظور اجرای طرح ایستگاه سینوپتیک خودکار جعفریه...
کد خبر: ۶۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲


کشور بمنظور اجرای طرح ایستگاه سینوپتیک خودکار جعفریه - الحاق...
کد خبر: ۶۴۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


به منظور اجرای طرح ایستگاه سینوپتیک خودکار جعفریه در کمیسیون...
منظور اجرای طرح ایستگاه سینوپتیک خودکار جعفریه را به دولت...
کد خبر: ۶۲۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴