برچسب ها
برچسب: اصلاح دستورالعمل
cng آن ها تعویض گردد تا جهت اصلاح مشخصات خودرو... باغ ها بر اساس تبصره ۲ اصلاحی ماده ۱ قانون... ضرورت اصلاح دستورالعمل مذکور و نیز از آنجاییکه فرآیند ماده... ۶ فوق الذکر ضمن مغایرت با تبصره ۲ اصلاحی ماده...
کد خبر: ۴۴۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱


و ارز دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه... با قاچاق کالا و ارز را اصلاح نمود ...
ماه از تاریخ لازم&zwnj &zwnj الاجراء&zwnj شدن این قانون دستورالعمل... طی تصویب&zwnj نامه شماره ۱۳۸۸۶۴/ت۵۲۹۷۱ه تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۵ دستورالعمل... 1 و 2 دستورالعمل مذکور مقررشد ماده ۱- کالای موضوع... قاچاق مطابق ماده ۳ این دستورالعمل تعیین می&zwnj &rlm شود...
کد خبر: ۴۲۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴


بر اساس تبصره 2 اصلاحی ماده 1 قانون حفظ کاربری...
بر اساس تبصره 2 اصلاحی ماده 1 قانون حفظ کاربری... محیطی اقلیمی و گذشت قریب ده سال ضرورت اصلاح دستورالعمل... فوق الذکر موجب طولانی شدن روند اصلاح ضوابط تشخیص اراضی... 2 اصلاحی ماده 1 قانون می باشد وزارت جهاد کشاورزی...
کد خبر: ۳۱۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸