برچسب ها
برچسب: ارزیابی تأثیرات
ارزیابی تأثیرات سیاست و تنظیم گری که گاه به جای... آن از تعبیر تحلیل تأثیرات تنظیم گری یا ارزیابی تأثیرات...
هیأت دولت برای ارزیابی تأثیرات سیاست ها لوایح مقررات برنامه... و برای همه ی ارزیابی ها کاربرد دارد راهنمای تفصیلی... وظیفه ی آماده سازی ارزیابی تأثیرات سیاست ها لوایح و... و تکمیل ارزیابی را برعهده دارند تهیه شده و برای...
کد خبر: ۱۶۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰