برچسب ها
برچسب: آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور تبصره ۱ اصلاحی بند... ۸ ماده ۱۴ آیین نامه مدیریت ایمنی حمل ونقل و... سوانح رانندگی درخصوص ترکیب کمیسیون های اجرایی آیین نامه مدیریت... ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی در استان ها...
به گزارش« پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس بند... ۸ ماده ۱۴ آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل... و سوانح رانندگی - مصوب ۱۳۸۸- یکی از وظایف دبیرخانه... کمیسیون ایمنی راه ­ های وزارت راه و ترابری در...
کد خبر: ۴۴۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳


هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تبصره ۱... بند ۸ ماده ۱۴ آیین نامه مدیریت ایمنی حمل ونقل... و سوانح رانندگی موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۴۳۴۲/ت ۴۱۱۹۱ ک... مورخ ۴ /۶ /۱۳۸۸ را اصلاح کرد ...
به گزارش« پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس بند... 8 ماده 14 آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل... و سوانح رانندگی یکی از وظایف دبیرخانه کمیسیون ایمنی راههای... وزارت راه و ترابری در راستای هماهنگی ها و اقدامات...
کد خبر: ۳۸۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷