برچسب ها
برچسب: آیین نامه اجرایی
مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون...
آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت... شوند تبصره4- متقاضیان استفاده از مزایای آیین نامه ماده 20... ماده 2 آیین نامه را پرداخت ننمودند بدون شرط پرداخت... مزایای این آیین نامه استفاده نموده اند بعد از تبدیل...
کد خبر: ۳۲۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱


موضوعات مورد بررسی - اصلاح تصویب نامه شماره 154312/ت53953 مورخ... 95/12/7 در راستای اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده... مندرج در تصویب نامه شماره 120997/ت 48608 مورخ 94/9/15 موضوع... خودروهای فرسوده موضوع تصویب نامه شماره 62924/ت 54522 مورخ 96/5/24...
کد خبر: ۳۲۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷


موضوع مورد بررسی - آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون...
کد خبر: ۳۲۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰


موضوعات مورد بررسی - اصلاح تصویبنامه شماره 154312/ت53953ه مورخ 95/12/7... در راستای اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 9... شرط اسقاط خودروهای فرسوده موضوع تصویبنامه شماره 62924/ت 54522 مورخ... مندرج در تصویب نامه شماره 120997/ت48608 مورخ 94/9/15 موضوع ضوابط...
کد خبر: ۳۲۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰


موضوع مورد بررسی - آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده... فوق الذکر براساس آیین نامه ای است که با پیشنهاد... ظرف مدت 3 الی 6 ماه آیین نامه های لازم... در خصوص "آیین نامه اجرایی ذیل تبصره ماده 14 قانون...
کد خبر: ۳۲۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰


موضوعات مورد بررسی - آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده... هوا - آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون هوای پاک...
کد خبر: ۳۲۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰


موضوع ماده 71 قانون مدریت خدمات کشوری - آیین نامه... اجرایی موضوع ماده 5 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده...
کد خبر: ۳۲۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰


موضوع مورد بررسی - اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه... ارتباط با جرایم زیست محیطی مصوب 1394موضوع تصویب نامه شماره...
کد خبر: ۳۲۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰


بر اساس ماده 72 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی... سیاست گذاری اجرائی برنامه ریزی راهبردی ارزشیابی اعتبارسنجی و نظارت... تخلف محسوب می شود بر اساس تبصره 1 آیین نامه... اجرائی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه...
بر اساس ماده 72 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی... جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرائی برنامه ریزی راهبردی... مالی و کلیه امکانات براساس اساسنامه ای که به تصویب... بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره می شود و اساسنامه...
کد خبر: ۳۱۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲


تبصره 1 ذیل ماده 4 آیین نامه اجرایی بند الف...
کد خبر: ۳۱۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲


موضوع مورد بررسی - آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون...
کد خبر: ۳۱۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲


موضوع مورد بررسی - آیین نامه اجرایی بند ب ماده... 27 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور موضوع توزیع...
کد خبر: ۳۱۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲


موضوع ماده 71 قانون مدریت خدمات کشوری - آیین نامه... اجرایی موضوع ماده 5 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده... مصوب 20 اردیبهشت 1395 - اساسنامه صندوق تامین خسارت های...
کد خبر: ۳۱۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲


طرفی بر اساس ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مذکور... این آیین نامه تهیه و پس از تصویب جهت اجرا...
طرفی بر اساس ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مذکور... تصویب نامه شماره 59879/ت 37110 ه مورخ 19/04/1386 هیئت وزیران... این آیین نامه تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور...
کد خبر: ۳۱۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸


ماه حسب مورد آیین نامه های مربوط به این قانون... در تصویب و ابلاغ آیین نامه ای مورد اشاره سازمان... حفاظت محیط زیست " آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون...
ماه حسب مورد آیین نامه های مربوط به این قانون... کیفیت و کمیت بالای مورد نیاز آیین نامه های مذکور... ابلاغ آیین نامه ای مورد اشاره سازمان حفاظت محیط زیست... " آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون هوای پاک در...
کد خبر: ۳۱۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸


موضوع مورد بررسی - آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده...
کد خبر: ۳۱۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷


موضوع مورد بررسی - آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون...
کد خبر: ۳۱۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷


موضوع مورد بررسی - آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون...
کد خبر: ۳۱۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷


موضوع مورد بررسی - آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون...
کد خبر: ۳۱۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷


سازمان حفاظت محیط زیست "آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده...
شش ماه حسب مورد آیین نامه های مربوط به این... سازمان مزبور "آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 3 قانون...
کد خبر: ۳۱۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۶