یادداشت ها و مصاحبه های دبیر هیئت دولت
دبیر هیئت دولت به تشریح آنچه در جلسه چهارشنبه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران گذشت، پرداخت.
دبیر هیئت دولت به تشریح آنچه در جلسه هجدهم آذر ماه ۱۳۹۷ گذشت، پرداخت.
محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت، اهم موضوعات مطروحه در جلسه مورخ هفتم آذر ماه هیئت وزیران را بیان داشت.
دبیر هیئت دولت، ضمن ارائه گزارشی موجز از جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران، اهم تصمیمات و مصوبات این نشست را تشریح کرد.
لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی تصویب شد.
دبیر هیئت دولت،‌ اهم مسائل مطروحه و نتایج جلسه مورخ ششم آبان ماه هیئت وزیران را بیان داشت.
دبیر هیئت دولت گزارش وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو و اطلاعات در خصوص خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی را تشریح کرد.
هیأت وزیران لایحه نظام جامع رسانه‌ای را به کمیسیون فرهنگی ارجاع داد تا بررسی‌های بیشتری درباره آن صورت بگیرد،اما باوجود این اتفاق که بازتاب انتقادات به این لایحه بود بحث‌هایی درباره نحوه تصمیم‌گیری در دولت به میان کشیده شد...
خسارت زلزله و داغ آن بر جان ما نشست. اما خسارت بیشتر آن است که از این حوادث تلخ یادگیری نداشته باشیم. حال سوال این جاست: در صورت وقوع چنین حوادثی در آینده آیا مواجهه موفق تری با آن خواهیم داشت؟