امور دولت
هیئت وزیران اعتبارات لازم را برای جبران خسارات و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان گلستان در اختیار دستگاه­های ذی­ربط قرار داد
مصوبه
هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده مجوز برگزاری نشست ( همایش ) بین المللی زنان صلح و امنیت پایدار در تهران توسط معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و به استناد بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو تسویه آن دسته ازمطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به شرکت توانیر و شرکت تولید نیروی برق حرارتی و شرکت های دولتی تابعه آنها منتقل شده با بدهی دولت به شرکت توانیر بابت یارانه قیمت های تکلیفی برق را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مجوز خرید سه دستگاه خودرو سوزوکی - ویتارا و یک دستگاه سواری پژو 508 توسط وزارت راه و شهرسازی را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مجوز برای خرید دو دستگاه خودرو ساخت داخل از محل اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای برای سازمان اداری و استخدامی کشور را تصویب کرد
لایحه "موافقتنامه سرویس‌های هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت"
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تسویه تنخواه پرداختی برای خدمات رسانی و جبران خسارت و بازسازی تأسیسات زیربنایی و اماکن مسکونی خسارت دیده از زلزله در استان کرمانشاه را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و امور اقتصادی و دارایی کاهش سود بازرگانی گوشت گوساله و مجوز واردات دام زنده (گوسفند) را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد را تصویب کرد