امور دولت
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تسویه تنخواه پرداختی برای خدمات رسانی و جبران خسارت و بازسازی تأسیسات زیربنایی و اماکن مسکونی خسارت دیده از زلزله در استان کرمانشاه را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و امور اقتصادی و دارایی کاهش سود بازرگانی گوشت گوساله و مجوز واردات دام زنده (گوسفند) را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز امضای موقت موافتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درخصوص مالیات های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور اصلاح اساسنامه شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی صدور مجوز مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه مربوط به خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه آزادراه اصفهان- شهرضا- ایزدخواست را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت ‏دیده ناشی از زلزله استان ایلام را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت‏ دیده ناشی از زلزله استان ایلام را تصویب کرد