امور دولت
دستیار رییس­ جمهور در امور حقوق شهروندی به ترکیب کمیسیون­ های امور اجتماعی و دولت الکترونیک، فرهنگی، لوایح و سیاسی – دفاعی موضوع بندهای (2)، (3)، (5) و (6) ماده (6) اصلاحی آیین ­نامه داخلی هیئت دولت موضوع تصویب ­نامه یادشده اضافه شد.
هیئت دولت آقای مجیدخدابخش را بعنوان استاندار آذربایجان شرقی منصوب نمود.
هیئت دولت آقای مصطفی سالاری را بعنوان استاندار گیلان منصوب نمود.
هیئت دولت آقای قاسم سلیمانی را بعنوان استاندار ایلام منصوب نمود.
هیئت دولت آقای هوشنگ بازوند را بعنوان استاندار کرمانشاه منصوب نمود.
هیئت دولت انتصاب آقای محمد حسین مقیمی را برای تصدی استانداری تهران تصویب کرد
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مجاز است نسبت به ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی صنایع میان دستی و پایین دستی پتروشیمی و گلوگاه به ترتیب واقع در استان های خوزستان (شهرستان امیدیه) و مازندران...
هیئت وزیران در جلسه 26 /6 /1396 بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب کرد، آقای ناصرعلی سعادت جایگزین آقای نصرالله جهانگرد شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به منظور تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز در چارچوب احکام برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی، به نمایندگی از سوی دولت برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه مالی بین نظام بانکی کشور و اگزیم بانک کره جنوبی ...
معافیت بهای برق مصرفی موضوع ماده (54) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - در تمام ایام سال برای نقاط مه گیر ملاک عمل می‌باشد