امور دولت
هیئت وزیران به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا) و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص اعتبار به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل اقامتگاه پلیس راهور در تهران را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکت های دولتی ذیربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ­های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور حق السهم پروانه ایجاد و بهره برداری ازشبکه انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده ارفیبر نوری در راستای اجرای قانون اجازه وصول حق الامتیاز فعالیت بخش غیر دولتی را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امورخارجه مجوز فروش ساختمان مرکز اسلامی امام علی دراتریش(وین) جهت خرید ساختمان جدید را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییرات سود بازرگانی کالاهای دارای تولید داخل جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی همترازی مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور همترازی شهرداران کلانشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر جمعیت با مقامات موضوع بند (ه) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه پیشنهادی برای سازمان اداری و استخدامی کشور و اصلاح نظام اداری در دولت دوازدهم.(دولت الکترونیک) را تصویب کرد.
برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه به شرح جدول زیر در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی صدور مجوز انجام مذاکره، پیش امضاء (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا را تصویب کرد.