امور دولت
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برونسپاری برخی از خدمات دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور اصلاح تبصره (6) الحاقی به ماده (8) اصلاحی آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع مالی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی را تصویب کرد
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، اعضای هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش و قشم را تعیین کردند.
هیئت وزیران آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور را در روز چهارشنبه 23 فروردین 1397 تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (24) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (7) این قانون را به شرح زیر تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 8/ 1/ 97 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ، اصلاح آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرح های آمارگیری را تصویب کرد.
مصوبه
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، حمیدرضا مؤمنی برای سه سال دیگر به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم منصوب شد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (6) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با انتقال بدهی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان به بانک صادرات ایران موافقت کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امورخارجه یادداشت تفاهم لغو روادید سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند را تصویب کرد