امور دولت
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تغییر مسئول منطقه ویژه اقتصادی جازموریان را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز خرید تعداد 20 دستگاه خودرو سواری تولید داخل برای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مجوز خرید 5 دستگاه خودروی سواری سوزوکی گراند ویتارا و 4 دستگاه پژو پارس و 3 دستگاه 405 توسط شرکت عمران و بهسازی شهری ایران را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تمدید ضمانت نامه کلی برای لازم الاجراء شدن موافقتنامه مالی بین نظام بانکی کشور و صندوق توسعه صادرات هند(اگزیم بانک هند) را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور جناب آقای شهاب الدین چاوشی را به سمت استاندار سمنان تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور ایراد رییس مجلس شورای اسلامی به تصویب نامه شماره 73523/ت54371 مورخ 96/06/15 موضوع : اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع برخی از اختلاف های ناشی از اجراء یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص تسهیلات بانکی جهت پرداخت به زلزله زدگان استان کرمان را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال بدهی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بانک های ملی ایران، ملت، رفاه کارگران، سینا و تجارت به حساب بدهی دولت را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص اعتبار برای جبران خسارات و رفع کمبودمنابع آبی در شرق استان اصفهان و ساماندهی قنوات و رودخانه زاینده رود را تصویب کرد.