امور دولت
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با توجه به اینکه این مناطق از شمول مقررات عمومی دولت مستثنی می باشندو براساس بند (11) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد مورد تأکید قرار گرفته است.خواستارمستثنی شدن واردات خودروهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از شرط اسقاط خودروهای فرسوده شده بود.
آیین نامه بند (هـ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1397 کل کشور با موضوع انتقال آب کشاورزی با لوله به چهل و شش هزار هکتار اراضی دشت سیستان به دولت ارسال شد.
هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای(5)، (6) و (7) تصویب نامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 22 /1 / 1397را ابلاغ کرد.
هیئت وزیران در جلسه 27 /12 /1396 به پیشنهاد وزارت کشور و تأییدسازمان برنامه و بودجه کشور تصویب کرد تا اعتبار لازم برای رفع مشکل محور هراز (استان مازندران) به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط استان یادشده قرار گیرد.
مصوبه
هیئت وزیران در جلسه 27 /12 /1396 به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با خروج موقت ( 22 ) اثر تاریخی - فرهنگی جهت برگزاری نمایشگاهی در کشور فرانسه موافقت کرد.
هیئت وزیران در جلسه 29 /1 /1397 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز بند (15) تصویب‌نامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 22 /1 /1397 را اصلاح کرد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1397/01/29 کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی را موظف کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده­ های مالی خود مورد استفاده قرار دهند.
مصوبه
هیئت وزیران به منظور تأمین نیاز کشور به تخم مرغ به دلیل آنفلوانزای فوق حاد طیور و استمرار واردات آن ، حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی را اصلاح کرد.
مصوبه
هیئت وزیران در جلسه 26 /1 /1397 به پیشنـهاد وزارت نیرو تامین منابع مالی برای اجرای طرح های "استفاده بهینه از منابع آبی" و اعطای کمک های نقدی برای تعدیل آسیب های اقتصادی و معیشتی کشاورزان در حوضه زاینده رود را تصویب کرد.
لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی که به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.