امور دولت
کشورهای عضو بانک جهانی طبق اساسنامه ملزم هستند از زمان پذیره نویسی اولیه سهام سرمایه در بانک جهانی، در طی زمان، ارزش آن بخش از سهام کشورشان را که به پول ملی رایج خود پرداخت نموده اند، حفظ نمایند.
موافقت هیئت دولت با درخواست وزارت کشور برای اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی به منظور جبران خسارات و بازسازی تأسیسات زیربنایی و سایر بخش­های خسارت­ دیده ناشی از زلزله در استان خراسان رضوی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌ الامتیاز و حق‌ السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.