امور دولت
هیئت وزیران، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم برای اجرا در سال 1397 را تصویب کرد
هیئت وزیران با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه در استان گیلان موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران تعیین شده را برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری در قراردادهای زیر مجاز دانست .
براساس این آیین نامه دستگاههای اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت اقدام نمایند.
براساس ماده (11) اساسنامه اصلاحی کمیسیون ملی یونسکو در ایران،این کمیسیون دارای یک دبیرخانه دایمی است. دبیرخانه زیر نظر دبیر کل انجام وظیفه می نماید و یکی از سازمان های تابعه وزارت‌فرهنگ و آموزش عالی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)محسوب می شود.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه های ملی اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیک را تعیین کرد.
صرفنظر از اختیار هیئت وزیران برای صدور آیین نامه اجرایی ، هیئت دولت بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، در راستای اجرایی شدن، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور را به تصویب رسانید./
اسناد خزانه اسلامی اسنادی با نام یا بی نام موضوع بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور می باشد که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران واگذار می‌نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند.
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی بودجه سال 1397 سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابعه آنها و اصلاحیه بودجه سال 1396 سازمان‌های مناطق یادشده را تعیین کردند.