امور دولت
هیئت وزیران آقای محمود زمانی قمی را به عنوان استاندار یزد منصوب نمود
هیئت وزیران آقای اکبر بهنام جو رابه عنوان استاندار اردبیل منصوب نمود.
هیئت وزیران آقای محسن مهر علیزاده را به عنوان استاندار اصفهان منصوب نمود
- به منظور تحقق مأموریت‌های پیش‌بینی نشده و جبران بخشی از کسری‌های اجتناب‌ناپذیر کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی و واحدهای استانی مربوط جهت رسیدگی به پرونده‌ها و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر (مصرفی و غیرمصرفی) ...
ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شرح زیر برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری در قراردادهای زیر مجاز است.
قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور موضوع تصویب نامه شماره 58669/ت53568هـ مورخ 16 /5 /1396، عبارت "تمامی تارنماها (سایت ها)، خبرگزاری ها و رسانه های نوشتاری که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند" به عبارت "رسانه های دولتی" اصلاح و...
دستگاه اجرایی طرح ایجاد فراسامانه ملی هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی از سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تغییر می یابد.
آقای محمدابراهیم انصاری لاری به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای علی اصغر مونسان می شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به منظور تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز در چارچوب احکام برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی، به نمایندگی از سوی دولت برای لازم الاجرا شدن موافقتنامه مالی بین ...
اعتبار پیش بینی شده به صورت جمعی و خرجی از محل جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط ...