امور دولت
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارتخانه­ های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین میزان جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه فعالیت کارورهای پستی غیر دولتی در راستای اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق الامتیاز فعالیت بخش غیر دولتی پست و مخابرات را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امورخارجه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران‏ و دولت جمهوری ‏پرتغال در خصوص لغو روادید سیاسی ، ویژه و خدمت را تصویب کرد
وزارت جهادکشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق­ های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین...
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امورخارجه آیین‌نامه اجرایی ماده (28) قانون دریایی ایران را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه اجرایی ماده (28) قانون دریایی ایران را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی جزیره هندورابی را تصویب کرد
اعتبارات موضوع این آیین‌نامه بابت سرمایه گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات، تولید برنامه‌های نرم افزاری، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی...
شرکت‌های اکتشاف و تولید که صددرصد سهام آنها متعلق به اشخاص ایرانی می‌باشد و بنا بر ضرورت‌های عملیاتی در خارج از ایران به ثبت رسیده‌اند (مانند شرکت‌های پترو پارس و پترو ایران) با تشخیص وتأیید وزارت نفت مشمول مفاد این ماده و تبصره های آن می شوند
وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد
سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم مجاز است با تصویب هیئت مدیره سازمان و با رعایت حقوق دولت، نسبت به صلح دعوی با شرکت توسعه فراچین قشم (سهامی خاص) درخصوص قرارداد و متمم آن...