امور دولت
سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است گواهینامه صلاحیت پیمانکاری را پس از انقضای تاریخ اعتبار آن و انجام فرآیند بروزرسانی، در صورت حادث شدن تنزل پایه ناشی از توان مالی به سبب عوامل خارج از اختیار...
به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین‌المللی در سال 1396 (2017 میلادی) را به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت قوانین و...
با توجه به تمایل دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در حمایت از تلاش کشورهای خود و سازمان ملل متحد در امر پیشگیری و محدودسازی اثرات شرایط اضطراری بر اساس قوانین و مقررات داخلی کشورهای خود و اصول حقوق بین‌الملل و ...
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو مدیریت مصرف برق در دستگاه های اجرایی در فصل تابستان را تصویب کرد.
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موظف است نسبت به بازپرداخت به موقع تسهیلات در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری شده و ضرر و زیان دریافتی اقدام نماید
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث راه آهن سریع السیر تهران- قم – اصفهان را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه و اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور تعرفه سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت را برای سال 1396 تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارتخانه­ های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین میزان جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه فعالیت کارورهای پستی غیر دولتی در راستای اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق الامتیاز فعالیت بخش غیر دولتی پست و مخابرات را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امورخارجه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران‏ و دولت جمهوری ‏پرتغال در خصوص لغو روادید سیاسی ، ویژه و خدمت را تصویب کرد
وزارت جهادکشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق­ های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین...