امور دولت
وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه آهن...
همچنین به منظور تأمین هزینه­ های جذب نیروهای مورد نیاز از طریق نهادهای صنفی، مردمی و بخش خصوصی و جبران بخشی از کسری هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی و ضروری بازرسی و نظارت کلیه اقلام مشمول طرح های نظارتی دولت و سایر هزینه های ضروری (مصرفی و غیر مصرفی) و امور نظارت شورای اصناف در...
با توجه به تأسیس شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و لزوم انتقال اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، این نقل و انتقال معاف از مالیات می باشد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی پیشنهادی درخواست کرده است نرخ مذکور به حقوق کارکنان سازمان تأمین اجتماعی نیز تسری یابد.براین اساس نرخ مالیات بر حقوق کارکنان سازمان تأمین اجتماعی درسال های 1388 و 1389، همانند مستخدمین رسمی دولت به میزان مقطوع (10%) تعیین می‏ گردد.
براساس ماده (3) دستورالعمل فوق ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است کلیه فرآیندهای طرح حمایت غذایی در سال ۱۳۹۵ شامل شناسایی جامعه هدف، تأمین کالا، توزیع کالابرگ الکترونیکی، اطلاع رسانی و سایر فرآیندهای لازم را پیش بینی و اجرا نماید.
در بند (1) تصویب نامه شماره 166367/ت54147هـ مورخ 26 /12 /1395، پس از عبارت "کنترل کیفی،" واژه "احداث،" الحاق و عبارت "شرکت راه و ساختمان سالم راه سپاهان" به عبارت "سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان" اصلاح می شود.
به منظور دستیابی به یکنواختی در قوانین ملی و بین‌المللی مربوط به ویژگی‌های روغن زیتون و کنسرو زیتون و هماهنگ کردن مطالعات و تحقیقات در زمینه خواص تغذیه‌ای و دیگر خواص مواد یادشده و ارتقای همکاری‌های فنی و تحقیق و توسعه و تبادل تجربیات ...
به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت بر خط، بر کلیه حساب‌های دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی در بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه حکم لازم درج شده است.
فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده (141) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1394- به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می گردد.
حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه 04072010 تا تاریخ 30/9/1396 به میزان پنج درصد تعیین می‌گردد.