امور دولت
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای پیشگیری و جبران خسارات ناشی از حوادث ...
میزان کارمزد خدمات صندوق یادشده به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد که در این راستا هیئت وزیران در جلسه مورخ 1 /9 /1394 به پیشنهاد مجمع عمومی صندوق یادشده و به استناد ماده فوق‌الذکر...
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای پیشگیری و جبران خسارات ناشی از ...
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی صورتجلسه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی با موضوع ترمیم اعضای هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی ارس - انزلی و چابهار را تصویب کردند
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای پیشگیری و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در استان قم را تصویب کرد.
با تصویب هیئت وزیران از تاریخ 1 /1 /1396 کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی افزایش یافت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داد نسبت به خرید و واردات (400) دستگاه موتورسیکلت با حجم موتور (250) سی­سی تا (800) سی­سی انژکتوری حداقل یورو (3) جهت استفاده در ناوگان اورژانس...
هیئت وزیران در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (5) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم...
با موافقت هیئت وزیران رییس سازمان برنامه و بودجه کشور عضو هیئت امنای بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس شد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و به استناد ماده (2) قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – تغییر گروه شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از گروه (2) به گروه (3) را تصویب کرد.