امور دولت
هیئت وزیران آقای سید دانیال محبی (ملایی) به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان منصوب نمود.
مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) بابت مطالبات شرکت های تابعه شامل شرکت تولید برق پرند مپنا به مبلغ...
وزارت جهادکشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق های بین‌المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی ...
هیئت وزیران آقای اقبال عباسی را به عنوان استاندار چهارمحال و بختیاری منصوب نمود
برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی، خدمت و رسمی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا به شرط عمل متقابل مجاز است.
یک پنجم نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه و عائله درجه یک ایشان توسط فرد مشمول و باقیمانده آن توسط دولت مشروط بر اینکه به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت پوشش بیمه دیگری نباشند، تأمین می گردد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور تصویب کرد.
تعرفه‌های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در سال 1396 به شرح جدول شماره (1) پیوست دفتر هیئت دولت است، ...
هرگونه هزینه ناشی از تمدید از جمله هزینه کارمزد تمدید ضمانت¬نامه و سود متعلقه سال قبل از تمدید، در صورت عدم پرداخت از سوی پیمانکاران و بنا به درخواست پیمانکاران در زمان تمدید تسهیلات، محاسبه و به حساب بدهی پیمانکاران منظور شده و ...