امور دولت
صادرات هرگونع قیر به جز قیر معدنی و قیر صادراتی از محل ورود موقت موضوع ماده (51) قانون امور گمرکی با موافقت وزارت نفت امکان پذیر شد.
شصت و نهمین و هفتادمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور در خصوص افزایش تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خیریه در سال 1397 تشکیل شد.
هیئت وزیران در جلسه 9 /2 /1397بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه آزاد راه بیستون- کرمانشاه- حمیل و قزانچی- کرمانشاه را تصویب کرد.
هیئت وزیران، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم برای اجرا در سال 1397 را تصویب کرد
هیئت وزیران با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه در استان گیلان موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران تعیین شده را برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری در قراردادهای زیر مجاز دانست .
براساس این آیین نامه دستگاههای اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت اقدام نمایند.
براساس ماده (11) اساسنامه اصلاحی کمیسیون ملی یونسکو در ایران،این کمیسیون دارای یک دبیرخانه دایمی است. دبیرخانه زیر نظر دبیر کل انجام وظیفه می نماید و یکی از سازمان های تابعه وزارت‌فرهنگ و آموزش عالی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)محسوب می شود.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه های ملی اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیک را تعیین کرد.