امور دولت
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور اصلاح تصویب نامه موضوع برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها را تصویب کرد.
وزارت کشور مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و ...
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای پیشگیری و جبران خسارات ناشی از حوادث ...
میزان کارمزد خدمات صندوق یادشده به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد که در این راستا هیئت وزیران در جلسه مورخ 1 /9 /1394 به پیشنهاد مجمع عمومی صندوق یادشده و به استناد ماده فوق‌الذکر...
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای پیشگیری و جبران خسارات ناشی از ...
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی صورتجلسه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی با موضوع ترمیم اعضای هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی ارس - انزلی و چابهار را تصویب کردند
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای پیشگیری و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در استان قم را تصویب کرد.
با تصویب هیئت وزیران از تاریخ 1 /1 /1396 کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی افزایش یافت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داد نسبت به خرید و واردات (400) دستگاه موتورسیکلت با حجم موتور (250) سی­سی تا (800) سی­سی انژکتوری حداقل یورو (3) جهت استفاده در ناوگان اورژانس...
هیئت وزیران در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (5) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم...