امور دولت
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص تسهیلات بانکی جهت پرداخت به زلزله زدگان استان کرمان را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال بدهی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بانک های ملی ایران، ملت، رفاه کارگران، سینا و تجارت به حساب بدهی دولت را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص اعتبار برای جبران خسارات و رفع کمبودمنابع آبی در شرق استان اصفهان و ساماندهی قنوات و رودخانه زاینده رود را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال بدهی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور از بانک رفاه کارگران ناشی از تکالیف قانونی مقرر به حساب بدهی دولت را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی مجوز کاهش موقت 5%تعرفه تخم مرغ وارداتی مصرف خوراکی را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عضویت وزارت آموزش و پرورش در ستاد ملی سیاستگذاری تبریز 1397 (2018 میلادی)را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی صدور ضمانت نامه کلی برای لازم الاجراء شدن موافقت نامه مالی بین نظام بانکی کشور و دنسکه بانک دانمارک را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزیصدور مجوز انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس را تصویب کرد.
با آگاهی از اهمیت تقویت و افزایش همکاری‎های امنیتی بین طرف‎ها و تضمین همکاری بین‎المللی در مبارزه با تروریسم و با تصدیق اینکه فعالیت های تروریستی، تهدید جدی علیه کشورها بوده و نظم و امنیت عمومی و همچنین رفاه و جان شهروندان آنها را به مخاطره می اندازد؛ به منظور تقویت همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم؛ در موارد زیر به توافق رسیدند.