امور دولت
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین عیدی و پاداش پایان سال 1396 کارکنان دولت را تصویب کرد.
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین آقای محسن نریمان بعنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس تصویب کردند
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص اعتبار بانکی با سود چهاردرصد جهت پرداخت به آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین اشخاص متبحر در فرهنگ تاریخ ایران برای عضویت در شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تسویه بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین المللی ترمیم و توسعه را تصویب کرد
نظر به تصویب پروتکل اصلاحی ماده (50) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین ­­المللی مبنی بر افزایش تعداد اعضای شورای ایکائو از (36) عضو به (40) عضو و پروتکل اصلاحی ماده (56) کنوانسیون یادشده مبنی بر افزایش تعداد اعضای کمیسیون هوانوردی از (19) عضو به (21) عضو و با ....
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در مراکز درمانی خیریه در سال1396 را تصویب کرد.
هیئت وزیران با ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شورای عالی فنی سازمان و بودجه کشور موافقت کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور اختلاف بین سازمان امور مالیاتی کشور و استانداری خراسان رضوی راجع به مبدأ زمانی برقراری معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه برای واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته را تصویب کرد