امور دولت
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو کشت برنج براساس الگوی کشت وزارت جهادکشاورزی صرفاً در استان‌های گیلان و مازندران را مجاز دانست و محدودیت ها و ممنوعیت هایی برای کشت برنج خارج از استان های مذکور در نظر گرفت.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری - مصوب ۱۳۶۶- اساسنامه شرکت‌های وابسته به شرکت مادر تخصصی عمران شهر‌های جدید را اصلاح نمود.
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به ترمیم اعضای هیئت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری _. صنعتی قشم، چابهار، ارس، کیش و ماکو اقدام نمودند.
هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور با انتقال مالکیت ۵۰ هکتار از اراضی واقع در ناحیه صنعتی دهک به شرکت شهرک ‏های صنعتی تهران موافقت نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد‌های مربوط به طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شرح زیر برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با اختصاص اعتبار به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، برای احداث و مطالعه گسل‌های فعال و پنهان کشور در داخل و پیرامون شهر‌های بزرگ و خطرپذیر، (حداقل ده ایستگاه لرزه نگاری و پنج دستگاه جی پی اس (GPS) موقت) موافقت نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب نامه موضوع اختصاص اعتبار برای جبران خسارات و بازسازی مناطق زلزله‌زده در استان کرمانشاه را اصلاح کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو نحوه تأمین مانده تسهیلات صندوق توسعه ملی برای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های مرزی و شبکه‌های اصلی و فرعی متناظر، احیای اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام و انتقال آب با لوله به اراضی دشت سیستان را تصویب نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور «طرح حمایت غذایی از گروه‌های کم درآمد جامعه» را به تصویب رساند.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور «پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دولت و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری» را به تصویب رسانید.