کمیسیون سیاسی، دفاعی
بر اساس این مصوبه روستاهای طبس و بازقند از دهستان طبس بخش مرکزی شهرستان خوشاب در استان خراسان رضوی منتزع گردیدند.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران نام بخش مرکزی شهرستان فردوس در استان خراسان جنوبی به بخش اسلامیه تغییر کرد
با توجه به ورود یک و نیم میلیون نفر گردشگر عراقی و پیش‏بینی ورود تعداد بیشتری در سال‏ های آتی به کشورمان از مرز یادشده و همچنین با توجه به وجود ظرفیت‏ های مناسب در حوزه مسافری و پتانسیل لازم برای...