کمیسیون سیاسی، دفاعی
جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی به ریاست وزیر کشور با محوریت بررسی چند موضوع از جمله «آیین نامه اجرایی ماده (۲۳) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۷ به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.
هیئت وزیران با «اصلاح تصویب‌نامه موضوع ایجاد شهرستان هوراند در استان آذربایجان شرقی» موافقت نمود.
وزارت کشور پیشنهاد نموده است تا جهت تسهیل تبدیل روستا‌های واجد شرایط به شهر، اختیار حذف اجزاء عنوان روستا‌های مرکزبخشی دارای پیشوند و پسوند‌های عرفاً روستائی نظیر سفلی، علیا، پائین، بالا، جنوبی، شمالی و مانند آن به این سازمان تفویض شود.
هیئت وزیران به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امورگمرکی - مصوب ۱۳۹۰- فرودگاه شاهرود را به عنوان فرودگاه مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین نمود.
برای بیان درخواست ها، نظرات،‌ پیشنهادات و انتقادات خود با کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت در ارتباط باشید.
جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی به ریاست وزیر کشور چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت با ایجاد بخش جوقین به مرکزیت شهر وحیدیه از ترکیب دهستان‏های جوقین و فردوس و شهر فردوسیه در تابعیت شهرستان شهریار استان تهران موافقت نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ. مصوب ۱۳۶۲ - اصلاح تقسیمات کشوری در استان مرکزی را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲- با اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان آذربایجان شرقی به منظور ایجاد شهرستان هوراند و بخش فندقلو، ایجاد دهستان چهاردانگه جنوبی، ایجاد دهستان نقدوز و ایجاد بخش چهاردانگه موافقت نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ اصلاح تقسیمات کشوری در استان آذربایجان شرقی را تصویب کرد.