کمیسیون خاص امور کلان شهرها
وزارت ورزش و جوانان، آیین نامه اجرایی چگونگی توسعه و تعمیم ورزش همگانی در کلان شهر‌ها را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با مشارکت دیگر دستگاه‌های اجرایی مربوطه «دستورالعمل پاسداری (شناسایی، معرفی و ترویج) میراث فرهنگی ناملموس شهر‌ها و روستا‌های کشور با مشارکت شورا‌های اسلامی شهر و روستا، شهرداری و دهیاری ها» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهر‌ها طی پیشنهادی، درخواست بررسی تعیین تکلیف نحوه ادامه فعالیت این کمیسیون به صورت دائمی یا موقت را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور، دستگاه‌های اجرایی تعیین شده را موظف به اجرای اقدامات اجتماعی – فرهنگی در کلانشهر‌ها در حدود اعتبارات مصوب مربوط طی زمانبندی تعیین شده نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را تصویب کرد.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور تقویت گونه های مختلف گردشگری در شهرها، آیین نامه ساماندهی و ارتقای گردشگری شهری را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
رییس جمهور، لایحه درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.
به استناد آیین نامه اجرایی ماده (۳۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت کشور برای توانمندسازی شهر‌های کوچک و حمایت از طرح‌های عمرانی و درآمدزا در شهرداری‌ها تسهیلات کم بهره پرداخت می‌نماید. در راستای استفاده از منابع مذکور در سایر حوزه‌های مدیریت شهری و نیز تضمین برخی از وام‌های دریافتی شهرداری ها، وزارت مذکور اصلاحیه بند‌های (د) و (ح) ماده (۵) آیین نامه فوق را جهت بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر عضویت در کمیسیون خاص امور کلانشهرهای دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری با عدم پیگیری نمایندگان این سازمان از دستور کار خارج شد.
جلسه اصلی کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهر‌ها با محوریت بررسی یک آیین نامه اجرایی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در زمینه اسناد آسیب شناسی کلانشهر‌ها به ریاست وزیر کشور و با حضور رییس شورای اسلامی شهر تهران و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه، یکشنبه ۲۸ مرداد در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد