کمیسیون خاص امور کلان شهرها
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور تقویت گونه های مختلف گردشگری در شهرها، آیین نامه ساماندهی و ارتقای گردشگری شهری را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
رییس جمهور، لایحه درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.
به استناد آیین نامه اجرایی ماده (۳۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت کشور برای توانمندسازی شهر‌های کوچک و حمایت از طرح‌های عمرانی و درآمدزا در شهرداری‌ها تسهیلات کم بهره پرداخت می‌نماید. در راستای استفاده از منابع مذکور در سایر حوزه‌های مدیریت شهری و نیز تضمین برخی از وام‌های دریافتی شهرداری ها، وزارت مذکور اصلاحیه بند‌های (د) و (ح) ماده (۵) آیین نامه فوق را جهت بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر عضویت در کمیسیون خاص امور کلانشهرهای دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری با عدم پیگیری نمایندگان این سازمان از دستور کار خارج شد.
جلسه اصلی کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهر‌ها با محوریت بررسی یک آیین نامه اجرایی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در زمینه اسناد آسیب شناسی کلانشهر‌ها به ریاست وزیر کشور و با حضور رییس شورای اسلامی شهر تهران و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه، یکشنبه ۲۸ مرداد در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد
به استناد ماده (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورا‌های اسلامی موظف به ارسال مصوبات خود به هیئت تطبیق مصوبات شورا‌های اسلامی جهت بررسی مطابقت آن‌ها با قوانین می‌باشند؛ لذا وزارت کشور به منظور حسن اجرای قانون، پیشنهاد الحاق یک ماده به آیین نامه اجرایی ماده (۹۰) قانون یادشده را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
جلسه تخصصی "کمیسیون خاص امور کلانشهرها" جهت بررسی پیشنهاد شهرداری تهران با عنوان «لایحه اصلاح ماده (92) قانون شهرداری و الحاق سه تبصره به آن» دوشنبه 4 تیر به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.
جلسه تخصصی کمیسیون خاص امور کلانشهر ها جهت رسیدگی به پیشنهاد شهرداری تهران با عنوان "لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی" به ریاست دکتر غفاری دبیر کمیسیون، دوشنبه 28 خرداد به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.
جلسه کمیته تخصصی کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها در راستای رسیدگی به موضوع "لایحه الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب" دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 1397 در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
جلسه تخصصی کمیسیون خاص امور کلانشهرها جهت رسیدگی به لایحه اصلاح بند (14) ماده (55) قانون شهرداری به ریاست دکتر غفاری دبیر کمیسیون با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط، دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1397 در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.