کمیسیون لوایح
وزارت جهادکشاورزی مجاز است برای حمایت از توسعه سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق‏های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان به منظور تأمین سرمایه اولیه صندوق‏های یادشده، نسبت به فروش اموال غیرمنقول خود در استان کرمان ...
وزارت جهادکشاورزی مجاز است نسبت به فروش املاک مازاد بر نیاز خود واقع در استان کرمان به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت قوانین و مقررات اقدام و وجوه حاصل از فروش را...
وزارت جهادکشاورزی مجاز است نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز خود واقع در استان تهران به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‏داری کل‏کشور واریز و...
به موجب تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) «اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی مورد نیاز برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی، در حدی که...
هیئت محترم وزیران با اختیار حاصله از ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و به منظور رفع کمبود فضای آموزشی مورد نیاز آموزش و پرورش، به موجب تصویب نامه شماره 26494/ت34685هـ مورخ 17 /3 /1385 ، حق استفاده عرصه و اعیانی ساختمان ها و تاسیسات آموزشی متعلق به
وزارت جهادکشاورزی (سازمان شیلات ایران) مجاز است با تنظیم صلح‏نامه در چارچوب مقررات قانونی نسبت به صلح (2500) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (4174) اصلی، واقع در بخش (1) بوشهر،استان بوشهر، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی ...
در صورت وقوع تخلف در حین سفر دریایی، مراتب از سوی فرمانده کشتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و با توجه به شدت تخلف، تنبیهات زیر حسب مورد بنا به تشخیص فرمانده نسبت به شخص متخلف اعمال می شود
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فهرست کالای مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت که با هماهنگی و همکاری این وزارتخانه و ستاد تهیه شده است، جهت طی مراحل تصویب توسط هیئت وزیران ارسال نموده است
هدف قانون‏ گذار در این بخش بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی، کاهش تصدی‏ گری دولت و ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در اداره امور شهرک ها و نواحی صنعتی توسط بخش خصوصی می‏ باشد ...
هیئت دولت با صدور تصویب نامه به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داد تا در شهرستان آستارا - گردنه حیران برای احداث پایگاه جاده ای فوریت های پزشکی اقدام نماید