کمیسیون لوایح
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فهرست کالای مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت که با هماهنگی و همکاری این وزارتخانه و ستاد تهیه شده است، جهت طی مراحل تصویب توسط هیئت وزیران ارسال نموده است
هدف قانون‏ گذار در این بخش بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی، کاهش تصدی‏ گری دولت و ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در اداره امور شهرک ها و نواحی صنعتی توسط بخش خصوصی می‏ باشد ...
هیئت دولت با صدور تصویب نامه به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داد تا در شهرستان آستارا - گردنه حیران برای احداث پایگاه جاده ای فوریت های پزشکی اقدام نماید
وزارت جهادکشاورزی برای حمایت از توسعه سرمایه‏ گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق‏ های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان به منظور تأمین سرمایه اولیه صندوق‏ های یادشده،اجازه دارد تا نسبت به فروش اموال غیرمنقول خود دردر استان سیستان و بلوچستان اقدام نماید.
ماده (9) قانون جامع حد نگاری (کاداستر) کشور مصوب 1393 کلیه دستگاه ها را مکلف نموده است تمام مستثنیات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره برداری و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه های امنیتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تهیه نقشه های کاداستر قرار دهند.
بهره‌‏برداری از اراضی حریم موقوفه تابع مقررات مربوط است. جنگل‏های طبیعی که در حریم موقوفات قرار می‏‌گیرند، به عنوان جنگل باقی مانده و تغییر کاربری آنها مجاز نیست.
حق استفاده (2) هکتار از اراضی پلاک ثبتی (8467) اصلی مشهور به رزک واقع در منطقه (3) بخش ثبتی (11) شهرستان جهرم، استان فارس، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه ...
با تصویب هیئت وزیران، واگذاری زمین در شهرستان گلپایگان، استان اصفهان جهت طرح ایجاد و توسعه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان به وزارت علوم.
وزیران عضو کمیسیون لوایح مجوز فروش تعدادی از اموال غیر منقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی در استان فارس را تصویب کردند.
اهداف حقوق بشر و شهروندی:1- حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، موازین اسلامی، تعهدات بین المللی دولت ایران و سایر قوانین؛/2- ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از تدابیر و سازوکارهای لازم؛/3- رسیدگی به مکاتبات و گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی؛4- آموزش، پژوهش و ترویج حقوق بشر و شهروندی؛...