کمیسیون لوایح
براساس این تصویب نامه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران مجاز است از محل اعتبارات داخلی ملک مورد نظر را خریداری و به سازمان هواپیمایی کشور واگذار نماید و ساختمان مرکزی سازمان هواپیمایی کشور واقع در فرودگاه مهرآباد را برای طرح های توسعه فرودگاه مهرآباد ( از جمله احداث ترمینال جدید) مورد استفاده قرار دهد
وزارت صنعت معدن و تجارت با ارسال درخواستی اعلام داشته است، علی رغم تاکید ریاست محترم جمهور و هیئت محترم وزیران مبنی برخودداری از ممنوع المعامله، ممنوع الخدمات و ممنوع الخروج نمودن مدیران واحدهای صنعتی، تجارتی و خدماتی توسط نظام بانکی کشور، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، لیکن به...
وزارت دادگستری ضمن ارسال درخواست رییس هیئت مدیره و مدیر عامل محترم صندوق حمایت وکلای دادگستری، اعلام داشته از آنجا که در حال حاضر برای اجرای آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری...
سازمان حفاظت محیط زیست با ارسال درخواستی با توجه به ضرورت بازنگری در ضوابط مربوط به حفاظت از حیوانات وحشی، پیش نویس اصلاح آیبن نامه اجرایی قانون شکار و صید را به شرح زیر جهت بررسی و تصویب هیات وزیران ارایه نموده است.
وزیران عضو کمیسیون لوایح به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مجوز فروش پلاک ثبتی 1119 /17 واقع در استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان توسط وزارت جهاد کشاورزی را تصویب کردند.
وزیران عضو کمیسیون لوایح به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی مجوز فروش اموال وزارت جهاد کشاورزی در استان خراسان جنوبی راتصویب کردند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت میزان‏های یادشده از پلاک‏ های ثبتی مورد اشاره به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درج عبارت «هرگونه تغییر بهره‏بردار و واگذاری بعدی منوط به
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالکیت پلاک‏های ثبتی صدرالاشاره به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه شهید بهشتی) و درج عبارت «هرگونه تغییر بهره‏بردار و واگذاری بعدی منوط به
در ماده (5) آیین ‏نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع تصویب نامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 23/4/1395 عبارت "پس از ابلاغ رییس جمهور" قبل از عبارت "بانک مذکور موظف است" حذف و بند (الف) اصلاح می شود.
باتوجه به زوال یا کاهش شدید شدید اثر بازدارندگی جریمه ها و مجازات های نقدی پیش بینی شده در قوانین و مقررات اقتصادی به واسطه کاهش شدید ارزش پول در اثر افزایش مستمر و فوق العاده نرخ تورم در طول سالیان گذشته پیشنهادات زیر ارایه گردیده است.